TOBSTA s.r.o.

Andreja Mráza 9
Bratislava 821 03
IČO: 44 000 219

e-mail: tobsta@tobsta.sk

tel: 0915 44 33 55

 

Spoločnosť zapísaná v Obchdnom registri os Bratislava I.