Zabezpečíme pre Vás:

+ Odvoz a likvidáciu odpadu 5 - 7m3 kontajnermi

+ Prenájom kontajnerov priamov na stavbu

+ Dovoz sypkých materiálov - dovoz štrkov, makadanu, piesku